اتوماسیون پارکینگ

مدیریت پارکینگ و ورود و خروج خودرو ها با استفاده از انواع کارت هوشمند
مدیریت پارکینگ و ورود و خروج خودرو ها با استفاده از سیستم تشخیص پلاک با تشخیص 98%
مدیریت ورود و خروج خودرو ها و حفاظت تصویری با استفاده از دوربین های مخصوص
تعریف کاربران استفاده کننده از نرم افزار مدیریت پارکینگ با سطوح دسترسی مختلف
کاهش زمان توقف خودروها هنگام ورود و خروج با استفاده از نرم افزاز مدیریت پارکینگ
تعریف انواع تعرفه هزینه توقف برای پارکینگ های مختلف
محاسبه خودکار هزینه پارکینگ با توجه به تعرفه
قابلیت اتصال به انواع راهبند و یا گیت های ورود و خروج
ثبت ورود و خروج هر خودرو
تعریف انواع خودرو
نمایش عکس ها و خودروهای ثبت شده
تعریف انواع گیت (ورودی-خروجی-ورودی خروجی)
قابلیت تعریف تعرفه های گوناگون اعم از ساعتی، روزانه و شبانه و اعمال بر انواع گروه خودرو (سواری، اتوبوس و ...)
امکان تعریف ظرفیت پارکینگ وتعیین محل پارک خوررو بر روی فیش رسید
امکان نصب و نمایش تابلوی ظرفیت خالی پارکینگ در محدوده خارج از پارکینگ بصورت بی سیم
امکان مشتریان دائمی و صدور کارت اعتباری و اعمال تخفیف
امکان نمایش پر یا خالی بودن خانه های پارکینگ به صورت Online و Offline با استفاده از سنسور اولتراسونیک با سه چراغی برای نمایش جایگاه خالی یا پر و یا ویژه معلولین
ارسال پیام خاص بر روی مانیتور در هنگام تردد یک کارت یا خودرو خاص
نمایش بیشترین و کمترین تردد یک خودرو
نمایش خودرو های ورود خروج ممنوع
گزارش مبالغ دریافتی پارکینگ
گزارشات آماری
گزارش وردو خروج خودروها
گزارش ورود و خروج توسط هر کارت
گزارش فعالیت های پرسنل
پشتیبان گیری از نرم افزار مدیریت پارکینگ
قابلیت چاپ فیش (فاکتور)

دریافت کاتالوگ